Oppositionsledaren första offret för Singapores lag mot falska nyheter

Techdirt:

»Singapore’s new ”fake news” law has been deployed for the first time. The law the government is using to expand domestic surveillance and minimize dissent is definitely doing the latter. Bhavan Jaipragas reports the initial recipient of a ”fake news” citation is none other than opposition leader Brad Bowyer.«

Länk: Singapore Government Tests Out Its Fake News Law Against An Opposition Party Leader »

Frågetecken kring Julian Assanges hälsa

Det kommer oroväckande information om Wikileaks-grundren Julian Assanges hälsa, där han sitter i det brittiska högsäkerhetsfängelset Belmarsh.

60 läkare har skrivit under ett upprop om att Assange behöver sakkunnig vård. Formuleringarna är dramatiska. Man talar till och med om att det är fara för hans liv.

The Independent:

Dr. Lissa Johnson, a clinical psychologist in Australia and one of the letter’s signatories, said: “Given the rapid decline of his health in Belmarsh prison, Julian Assange must immediately be transferred to a university teaching hospital for appropriate and specialised medical care.”

“If the UK Government fails to heed doctors’ advice by urgently arranging such a transfer on medical grounds, there is a very real possibility that Mr Assange may die.”

Det förefaller alltså som om problemen främst är psykiska. Och sådana kan ju också vara synnerligen allvarliga.

Julian Assanges sitter i stort sett isolerad i en cell i Storbritanniens kanske kusligaste fängelse. Han är på väg in i en utlämningsprocess som han själv har mycket lite inflytande över, då han inte kommer åt sin dator eller sina dokument. Och han hotas av en rättsprocess i USA som kan ge honom ett fängelsestraff på upp till 175 år, alltså livstid. Allt detta för att han avslöjat maktens hemligheter för folket.

Man kan förstå om han inte mår bra.

Man kan tycka vad man vill om Julian Assange. Men han har rätt till en medicinsk bedömning och om så krävs, sakkunnig vård.

Slutligen bör de brittiska och amerikanska myndigheterna tänka sig noga för. Om de anser att Assange är en besvärlig människa nu – så är det inget mot vad han skulle bli som martyr.

Länk: Julian Assange ’could die in prison without urgent medical care’, doctors warn »

Contract for the Web – Tim Berners-Lee vill rädda nätet

Tim Berners-Lee, mannen som skapade the World Wide Web, vill rädda ett fritt och öppet internet. Med en kärngrupp på tio personer och fem arbetsgrupper inom the Web Foundation har han låtit ta fram ett framtidskontrakt för nätet.

Kontaktet innehåller nio punkter, tre var inriktade mot regeringar företag och medborgare.

Regeringar:

  • Försäkra att alla kan ansluta till internet
  • Se till att alla delar av nätet är tillgängligt, alltid
  • Respektera och skydda människors fundamentala rätt till privatliv online och deras rätt till sin data

Företag:

  • Gör internet ekonomiskt överkomligt och tillgängligt för alla
  • Respektera och skydda människors privatliv och personliga data för att bygga förtroende online
  • Utveckla teknologier som stöder det bästa hos människor och motverkar det sämsta

Medborgare:

  • Skapa och samarbeta på nätet
  • Bygg starka communities som respekterar det civila samtalet och mänsklig värdighet
  • Kämpa för ett öppet internet

Fritt översatt. Originalet finns här: Contract for the Web »

Det är fritt fram för organisationer / företag och enskilda att ställa sig bakom detta kontrakt. För att läsa alla delpunkter, under de nio ovanstående, följ länken ovan.

TBL uttalar sig om kontraktet i The Guardian:

“I think people’s fear of bad things happening on the internet is becoming, justifiably, greater and greater,” Berners-Lee, the inventor of the web, told the Guardian. “If we leave the web as it is, there’s a very large number of things that will go wrong. We could end up with a digital dystopia if we don’t turn things around. It’s not that we need a 10-year plan for the web, we need to turn the web around now.”

The Guardian: Tim Berners-Lee unveils global plan to save the web »

Porrskådespelares och sexarbetares Instagram-konton stängs utan giltiga skäl

Instagram raderar porrskådespelares och sexarbetares konton trots att de inte innehåller varesig något naket eller stötande. BBC rapporterar…

»Hundreds of porn stars and sex workers had their Instagram accounts deleted this year, and many say that they’re being held to a different standard than mainstream celebrities.

”I should be able to model my Instagram account on Sharon Stone or any other verified profile, but the reality is that doing that would get me deleted,” says Alana Evans, president of the Adult Performers Actors Guild and one of the leading voices in the battle that adult stars are waging to stay on the platform.

Ms Evans’ group has collected a list of more than 1,300 performers who claim that their accounts have been deleted by Instagram’s content moderators for violations of the site’s community standards, despite not showing any nudity or sex.

”They discriminate against us because they don’t like what we do for a living,” Ms Evans says.«

Möjligen finns det en tråkig förklaring:

»In late 2018, adult performers say, an individual or a number of individuals started a co-ordinated campaign to report accounts to social media platforms, with the clear intent of having them removed.«

Massanmälningar utan grund med enda syfte att få konton stängda, med andra ord.

Vilket är ett ofog som branschen måste försöka komma tillrätta med. Vore jag i Instagrams/Facebooks kläder – då skulle jag införa ett användarvillkor där de som okynnesanmäler konton (som inte bryter mot några regler) riskerar avstängning.

BBC: Why is Instagram deleting the accounts of hundreds of porn stars? »

Disneys advokater stoppar Baby Yoda-GIF:ar

Disneys nystartade streamingtjänst Disney+ har introducerats med bland annat en Star Wars-baserad serie som visas exklusivt i denna kanal: The Mandalorian.

I denna serie dyker karaktären Baby Yoda upp. Snabbt omfamnas han av internet och blir – som så mycket annat som är populärt på nätet – även ett GIF-fenomen.

Man kan tycka att Disney borde vara glada för detta. På så sätt exponeras deras nya serie för nya grupper av tittare och nyfikenheten väcks för nya prenumeranter till kanalen.

Men icke. Disney hävdar att detta är upphovsrättsintrång – och Baby Yoda GIF:ar har raderats från bland annat siten Giphy.

Ur ett juridiskt perspektiv kan man argumentera kring om de aktuella GIF:arna är s.k. fair use. Men medan juristerna tvistar om detta är det i vart fall uppenbart att detta är gigantisk facepalm när det kommer till Disney+ marknadsföring.

EFF: The Saga of the Disappeared Baby Yoda Gifs »

EDIT: Don’t Worry, Star Wars: The Mandalorian Baby Yoda GIFs Are Back Online »

Strid om .ORG-domänen

Det har blåst upp till strid om .ORG-domänen. EFF skriver:

»EFF and 26 other organizations just sent a letter to the Internet Society (ISOC) urging it to stop the sale of the Public Interest Registry (PIR)—the organization that manages the .ORG top-level domain—to private equity firm Ethos Capital. Our message is clear: .ORG is extremely important to the non-governmental organization (NGO) community, and our community should have a voice in decisions affecting the future of .ORG.«

Man kan förstå att det finns en oro bland de NGO:er, medborgarrättsaktivister, nätaktivister, non-profits och organisationer som har en .ORG-domän för att den yttersta makten över denna kommer att hamna i händerna på ett finansbolag. Det skulle till exempel kunna leda till att obekväma domäner stängs ner till följd av yttre påtryckningar.

Om Ethos Capital har något sinne för PR – då borde de sätta upp en oberoende stiftelse, skänka .ORG-domänen till denna och ge makten över stiftelsen till representanter för dess användare.

Annars kanske det är lika bra om NGO:er m.fl. startar en ny toppdomän som de själva har total kontroll över från början, genom något slags förening eller stiftelse.

EFF: Nonprofit Community Stands Together to Protect .ORG »

Den digitala republiken: Katalonien tar sin självständighetskamp till nätet

Den utdragna konflikten mellan den spanska centralregeringen och de katalanska separatisterna utspelas nu inte bara i den fysiska världen, utan även på nätet.

Politico:

The separatist government is supercharging efforts to create what it calls a ”digital republic,” which would enable it to exert some powers even if Madrid imposes direct rule. But Spain’s Socialist government, back in power after a national election, has already tried to pull the plug on this fledgling online shadow state. (…)

Last month, just before the election, Spanish Prime Minister Pedro Sánchez cracked down on Puigneró’s attempt to wrest control of Catalonia’s internet policy from Madrid.

”I say to the Catalan independence movement that there will be no independence either offline or online, and that the state will be just as forceful in the digital world as it is in the real world,” Sánchez said on national radio.

Om den »digitala republiken«:

Puigneró, from the pro-independence Together for Catalonia party, wants more digital powers in case Madrid imposes direct rule on the region, as happened for seven months after the Catalan parliament declared independence in 2017.

”If the internet is available, you could have a government taking decisions being voted by the people, a parliament which takes digital decisions, you have a digital identity, you can create a cryptocurrency, you can actually still govern your nation,” said Puigneró.

Detta är intressant inte bara vad gäller Katalonien, utan även i ett större perspektiv.

Vad händer om människor sluter sig samman i nya, digitala samhällen istället för att se sig som medlemmar i fysiska nationalstater? Digitala samhällen med medborgarskap, pass, egen digital valuta, frivilliga försäkringar med mera. Detta är uppenbarligen en frågeställning som snabbt håller på att bli aktuell.

Många länder oroas ju redan av framväxande digitala valutor, som nationalstaterna inte har någon kontroll över. Och nu börjar alltså tanken på digitala republiker anta konkreta former. Men det behöver inte handla om självständighet. Det kan även vara en fråga om konkurrens mellan nationalstater, som med Estlands e-medborgarskap.

Detta är en utveckling som skall bli oerhört intressant att följa.

Politico: Catalonia’s bid for digital independence »

Nytt förslag om utlämning av användarinformation till 60 länder – utan rättslig prövning

Som om det inte räcker med att EU är på väg att införa eBevis – som ger medlemsstaternas myndigheter rätt att hämta ut data som lagras i en annan medlemsstat – så arbetar nu Europarådet på ett snarlikt förslag.

EFF:

»Now, a global major effort is currently being negotiated at the Council of Europe (CoE)—an intergovernmental organization, not to be confused with the European Council, nor the European Union. Currently, the CoE Cybercrime Committee (TC-Y) is working on a set of additions to the Budapest Convention, CoE’s major international treaty on cybercrime that has been ratified by more than 60 countries around the world.

This set of additions, known as the Second Additional Protocol, seeks to make it much easier for police in one country to get users’ data from companies in another country, typically foreign Internet companies and ISPs. This mechanism of police-to-company direct cooperation is limited to narrow requests for information about the identity of a subscriber, but the Protocol’s vague scope means that other types of data could be swept in as well.«

Detta är ytterligare ett exempel på internationella police-to-company-requests som nu tycks bli allt vanligare – och som inte ens tar hänsyn till om den handling som utreds är brottslig i landet från vilken informationen begärs ut.

Detta vore problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv även om vi levde i en för övrigt perfekt värld. Men nu råkar vi leva i en verklighet där många länders rättsvårdande myndigheter bedriver sin verksamhet under former som lämnar mer att önska. Samt att det finns tydliga problem med korruption av ordningsmakten på sina håll.

Vad kan väl möjligen gå fel?

EFF: The Council of Europe Shouldn’t Throw Out Our Privacy Rights Just to Speed Up Police Access »

Journalistförbundet: Hemlig dataavläsning hotar källskyddet

Nu går Journalistförbundet, med dess ordförande Ulrika Hyllert ut i debatten om hemlig dataavläsning. Deras vinkel är att den hotar källskyddet. Vilket den uppenbarligen gör. Plus att den reser en angelägen fråga om, när och i vilken kapacitet myndigheterna får övervaka en journalist.

»De nya reglerna om hemlig dataavläsning är ett hot mot källskyddet. Den regel som ska skydda journalisternas källor är dessutom inte utformad efter den digitala verklighet journalister verkar i. Källor som använder ”fel” kontaktväg faller utanför skyddet.«

Jo, så är det väl. Regeringen tänker sig media som att alla sitter på samma ställe, alltid endast talar med folk genom redaktionens ångtelefon och har presskortet i hattbrättet. Men en journalist kan se ut hur som helst nu för tiden – och har inte vattentäta skott mellan arbete och privatliv. Skulle staten av någon anledning vilja spana på medias källor – eller för all del på visselblåsare och dissidenter, då har den nu verktyget som krävs.

Journalisten: Därför hotar de nya reglerna om dataavläsning källskyddet »