Om oss

Femte juli är en nyhetsblogg som drivs av 5 juli-stiftelsen.

  • Vi bevakar yttrandefriheten på nätet.
  • Vi synar lagförslag, EU-direktiv och politiska utspel.
  • Vi skriver kortfattat och länkar friskt – se oss gärna som en vägvisare.

Femte juli har ett journalistiskt och aktivistiskt syfte. Vi vill öka internetanvändares frihet, säkerhet och integritet. Därför är vi kritiska till massövervakning och andra åtgärder som riskerar att underminera dessa kärnvärden.

  • Utgivare: Oscar Swartz
  • Redaktör: Karl Andersson

Vad är 5 juli-stiftelsen?

5 juli-stiftelsen grundades 2013 av ett antal svenska internetveteraner som ville värna mänskliga rättigheter på internet, enligt den FN-resolution som antogs den 5 juli 2012.

5 juli-stiftelsen tillhandahåller verktyg som hjälper internetanvändare att öka sin frihet, säkerhet och integritet. Stiftelsen driver bland annat anonymiseringstjänsten Integrity VPN, engångsmejltjänsten Flashbox och en XMPP-server för säker chatt.

Dessutom har 5 juli-stiftelsen ett opinionsbildande syfte. Den här webbplatsen är en del av det arbetet.

Läs mer om 5 juli-stiftelsen på den engelska hemsidan 5july.org.

Sekretesspolicy

Vi använder tredjepartstjänster såsom Jetpack för statistik, spamskydd, med mera. Vi bäddar in innehåll från Google (Youtube), Soundcloud och andra leverantörer. Vi använder delningsknappar till diverse sociala nätverk. Vi använder cookies för butiken och för statistik (WordPress standardcookies).

Även om vi i grunden är kritiska till att släppa in tredje parter på vår hemsida inser vi också att man måste kompromissa om man vill synas på webben. Femte juli är främst en nyhetssajt utan integritetskänsliga funktioner, med undantag för butiken. (Om du vill köpa en t-shirt utan att registrera dig i shoppen, skicka oss ett mejl så löser vi det!)

Kontakt

karl AT femtejuli.se

(PGP-nyckel, fingerprint 1DC3 5A97 1854 5C89 1B0B 7B8F BD0E 885C 4C4F 7E4D)

Postadress

5 juli-stiftelsen
c/o Oscar Swartz
Box 549
101 30 Stockholm