Om oss

Femte juli bevakar yttrandefriheten på nätet.

  • Vi rapporterar om utvecklingen i Sverige, Europa och världen.
  • Vi synar lagförslag, EU-direktiv och politiska utspel.
  • Vi skriver kortfattat och länkar friskt – se oss gärna som en vägvisare.

Femte juli har ett journalistiskt och aktivistiskt syfte. Vi vill öka internetanvändares frihet, säkerhet och integritet. Därför är vi kritiska till massövervakning och andra åtgärder som riskerar att underminera dessa kärnvärden.

Varför Femte juli?

Femte juli drivs av 5 juli-stiftelsen, som grundades 2013 av ett antal svenska internetveteraner.

Stiftelsen tog sitt namn från den FN-resolution som antogs den 5 juli 2012 och som slog fast att mänskliga rättigheter ska gälla även på nätet. Enligt stiftelsens grundare var politiker bra på att underteckna resolutioner men sämre på att omsätta de fina orden i verkligheten. Flera av undertecknarna är till exempel länder som massövervakar sin befolkning.

5 juli-stiftelsen ville därför aktivt agera för att omsätta FN-resolutionen i praktiken. Genom ett antal tjänster ger 5 juli-stiftelsen internetanvändare möjlighet att öka sin frihet, säkerhet och integritet. Stiftelsen driver bland annat Integrity VPN, den anonyma eposttjänsten Flashbox och en XMPP-server för säker chatt.

Dessutom har 5 juli-stiftelsen ett opinionsbildande syfte. Den här webbplatsen är en del av det arbetet.

Läs mer om 5 juli-stiftelsen på den engelska hemsidan 5july.org.

Sekretesspolicy

Vi använder tredjepartstjänster såsom Jetpack för statistik, spamskydd, med mera. Vi bäddar in innehåll från Google (Youtube), Soundcloud och andra leverantörer. Vi använder delningsknappar till diverse sociala nätverk. Vi använder cookies för butiken och för statistik (WordPress standardcookies).

Även om vi i grunden är kritiska till att släppa in tredje parter på vår hemsida inser vi också att man måste kompromissa om man vill synas på webben. Femte juli är främst en nyhetssajt utan integritetskänsliga funktioner, med undantag för butiken.