Nästa omröstning om TERREG – EP/LIBE 11 januari

Förhandlingarna om EU:s nya förordning om terror-relaterat innehåll online är som bekant klara. Nu skall kompromissen behandlas av Europaparlamentet. Första steget blir i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) den 11 januari. Utfallet av den voteringen (förmodligen röstar LIBE ja till kompromissen) kommer sedan att vara huvudförslag när parlamentet […]

Läs mer

Motstridiga besked om uppladdningsfilter i TERREG/TCO

Detta är intressant. Som vi rapporterat avslutades idag EU:s trilog-förhandlingar om förordningen om terror-relaterat innehåll online. EU-kommissionen skriver i sitt pressmeddelande: »Obligations for service providers to address proactively the misuse of their services for the dissemination of terrorist content online.« Jag kanske är lite trög. Men jag kan inte tolka proaktiva åtgärder som något annat […]

Läs mer

EU-opinion: Nej till uppladdningsfilter och överstatlig censur i TERREG

EU:s opinionsinstitut YouGov har frågat medborgare i tio medlemsstater vad de anser om förslagen om nätcensur i förordningen om terror-relaterat innehåll online (TERREG). TLDR: Folket säger nej. På frågan om vem som skall bestämma vilket material som kan komma att censureras säger de tillfrågade: En myndighet, som polisen eller en domstol: 44% Onlineplattformar, med hjälp […]

Läs mer

TERREG: Ännu ett akut hot mot ett fritt och öppet internet

EU fullständigt sprutar ur sig lagförslag efter lagförslag som på ena eller andra sättet underminerar internets öppenhet och frihet. 2019 förlorade vi kampen mot EU:s upphovsrättsdirektiv – och de uppladdningsfilter som är tänkta att hindra oss från att ladda upp information på nätet som är eller kan misstänkas vara upphovsrättsskyddad. Med detta etablerades principen om […]

Läs mer

MP röstar för mer övervakning och censur i EU

Miljöpartiets dagar som motståndare till storebrotsstaten är över. Nu har Alice Bah Kuhnke (MP) ännu en gång lämnat den gröna grupplinjen i Europaparlamentet. Denna gång handlar det om förordningen om terrorrelaterat innehåll online (TERREG), som bland annat kommer att innebära censur av åsikter. Det är i LIBE (Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter) som Bah Kuhnke […]

Läs mer

EU: Uppladdningsfilter införs bakvägen

Även om det konsoliderade dokumentet från EU:s trilog-förhandlingar om terror-relaterat innehåll online inte finns tillgängligt ännu, så börjar vissa saker klarna. Vad gäller eventuella uppladdningsfilter har Statewatch följande att tillföra: »Hosting service providers exposed to terrorist content will need to take specific measures to address the misuse of their services and to protect their services […]

Läs mer

EU-förhandlingar: Ja till nätcensur och uppladdningsfilter

Trilog-förhandlingarna mellan EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet om EU:s nya förordning om terror-relaterat innehåll online uppges vara klara. Dåliga saker: Flaggat material måste som regel plockas ner inom en timma. Myndigheterna i en medlemsstat kommer att kunna beordra censur av material på servrar i andra EU-länder. Plattformar åläggs att vara proaktiva i att förhindra spridning av […]

Läs mer