Nästa omröstning om TERREG – EP/LIBE 11 januari

Förhandlingarna om EU:s nya förordning om terror-relaterat innehåll online är som bekant klara. Nu skall kompromissen behandlas av Europaparlamentet. Första steget blir i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) den 11 januari. Utfallet av den voteringen (förmodligen röstar LIBE ja till kompromissen) kommer sedan att vara huvudförslag när parlamentet […]

Läs mer

Motstridiga besked om uppladdningsfilter i TERREG/TCO

Detta är intressant. Som vi rapporterat avslutades idag EU:s trilog-förhandlingar om förordningen om terror-relaterat innehåll online. EU-kommissionen skriver i sitt pressmeddelande: »Obligations for service providers to address proactively the misuse of their services for the dissemination of terrorist content online.« Jag kanske är lite trög. Men jag kan inte tolka proaktiva åtgärder som något annat […]

Läs mer

EU-opinion: Nej till uppladdningsfilter och överstatlig censur i TERREG

EU:s opinionsinstitut YouGov har frågat medborgare i tio medlemsstater vad de anser om förslagen om nätcensur i förordningen om terror-relaterat innehåll online (TERREG). TLDR: Folket säger nej. På frågan om vem som skall bestämma vilket material som kan komma att censureras säger de tillfrågade: En myndighet, som polisen eller en domstol: 44% Onlineplattformar, med hjälp […]

Läs mer

TERREG: Ännu ett akut hot mot ett fritt och öppet internet

EU fullständigt sprutar ur sig lagförslag efter lagförslag som på ena eller andra sättet underminerar internets öppenhet och frihet. 2019 förlorade vi kampen mot EU:s upphovsrättsdirektiv – och de uppladdningsfilter som är tänkta att hindra oss från att ladda upp information på nätet som är eller kan misstänkas vara upphovsrättsskyddad. Med detta etablerades principen om […]

Läs mer

Europol jagar åsikter online

Den europeiska polismyndigheten Europol höll nyligen en »Referral Action Day against right-wing terrorist online propaganda«. Den gick ut på att man surfade runt på nätet och anmälde innehåll som kan tänkas bryta mot plattformarnas användarvillkor. Statewatch: »The ”Action Day” followed recommendations made by the Council of the EU and was part of a growing move […]

Läs mer

Rapportör vill se uppladdningsfilter i EU:s Digital Services Act

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor – JURI – har nu börjat sin behandling av EU:s nya Digital Services Act – DSA. Utskottets rapportör i ämnet är den franske, konservative ledamoten Geoffroy Didier. Vem som är rapportör är viktigt, då det är denne som sedan för utskottets eller hela parlamentets talan i framtida förhandlingar. På dagens […]

Läs mer

Video: Saker på gång i EU som du bör känna till

En sammanställning över aktuella EU-frågor som rör internet, det fria ordet, fri- och rättigheter och övervakning. 17 ämnen på elva minuter, för att inte slösa med din tid. Artificiell Intelligens och övervakning • ChatControl • Code of Conduct on countering illegal hate speech online • Corona-pass • Datalagring • eBevis • EU-ID • European Democracy […]

Läs mer