TERREG: Ännu ett akut hot mot ett fritt och öppet internet

EU fullständigt sprutar ur sig lagförslag efter lagförslag som på ena eller andra sättet underminerar internets öppenhet och frihet. 2019 förlorade vi kampen mot EU:s upphovsrättsdirektiv – och de uppladdningsfilter som är tänkta att hindra oss från att ladda upp information på nätet som är eller kan misstänkas vara upphovsrättsskyddad. Med detta etablerades principen om […]

Läs mer

EU:s nya censurmaskin

I EU står just nu ännu en strid om huruvida staten skall få censurera internet – och införa uppladdningsfilter. Den här gången handlar det inte om upphovsrätt. (Även om principen om uppladdningsfilter etablerades i EU:s hårt kritiserade upphovsrättsdirektiv.) Det aktuella förslaget handlar om att automatiskt censurera vissa åsikter. Sorry Dave, I cannot post this text. […]

Läs mer

Franska Avia-lagen om nätcensur underkänns på konstitutionella grunder

En god nyhet – även om faran inte är över. EDRi rapporterar: »On 18 June, the French Constitutional Council, the constitutional authority in France, declared the main provisions of the “Avia law” unconstitutional. France’s legislation on hate speech was adopted in May despite being severely criticised from nearly all sides: the European Commission, the Czech […]

Läs mer

Terror-relaterat innehåll online minskar – krav på censur och uppladdningsfilter kvarstår

Ledamoten av Europaparlamentet Patrick Breyer (PP, DE) kommer med intressant information om den kritiserade EU-förordningen mot terror-relaterat innehåll online – TERREG – i en färsk bloggpost: »The amount of terrorist content online is decreasing but EU governments are still calling for upload filters, reveal internal documents released by the EU Commission this week.« Detta är […]

Läs mer

Video: Stoppa EU:s nya nätcensur!

Låt inte EU-kommissionen stressa igenom förordningen om terror-relaterat material online, i corona-krisens skugga. Vänta ett tag, så kan vi slippa censur och uppladdningsfilter. Se videon på Youtube » Eftersom denna site är rensad från kakor och andra integritetskränkande tillägg bäddar vi inte in filmen för automatisk uppspelning här – utan ber dig att istället följa […]

Läs mer

Lägg förhandlingarna om EU:s nya nätcensur på is till efter corona-krisen

EU-kommissionen fortsätter att försöka stressa fram en uppgörelse om förordningen om terror-relaterat innehåll online (TERREG/TCO). Detta sker vid sämsta möjliga tidpunkt. Alla är fokuserade på corona-krisen, vilket lär leda till att TERREG:s viktiga principfrågor inte får den genomlysning och debatt som är nödvändig. Medlemsstaterna befinner sig i olika grad av undantagstillstånd, grundläggande fri- och rättigheter […]

Läs mer