UK sjunker i pressfrihets-index – behandlingen av Assange en orsak

Storbritannien har fallit ett par platser i Reportrar utan gränsers internationella pressfrihetsindex, till plats 35 (-2). Ett av skälen som anges är landets behandling av Wikileaks grundare och chefredaktör Julian Assange.

»Wikileaks founder Julian Assange received a disproportionate prison sentence of 50 weeks for breaking bail. The Home Secretary gave the green light to the court to consider the US’ extradition request, and Assange remained in custody at the high security Belmarsh Prison despite widespread international concern for his health and treatment, including by the UN Special Rapporteur for Torture.«

Länkar:
• 2020 World Press Freedom Index: “Entering a decisive decade for journalism, exacerbated by coronavirus” »
• Ranking »
• UK »

Frågor som behöver besvaras innan vi rullar ut corona-apparna

Den tyske ledamoten av Europaparlamentet, Patrick Breyer (Pp), ställer några av de frågor som behöver besvaras – innan vi rusar in i en situation där våra liv kommer att styras av en corona-app:

»The concept for warning apps has been carefully designed with privacy in mind, but little thought has been given to the follow-up to warnings: The apps are likely to notify tens or hundreds of thousands of people who have been out to work, for shopping etc. It will not be possible to test all of those. The effect may be little more than widespread concerns or even panic.

Also human contact is but one infection risk. The public should not be mislead into believing that an app will protect them.

Finally, can we really trust all governments to keep the use of the apps voluntary, having experienced over and over the continuous expansion of surveillance policies?

The key to containing the virus really is for everybody to protect themselves, isolating infected persons as well as wide-spread testing.«

Patrick Breyer »

Corona-appar: Är det rätt när staten gör samma sak som Google och Facebook har kritiserats för?

I takt med att allt fler länder är på väg att utveckla egna corona-appar ökar även antalet frågetecken.

Politico:

»Big Tech has become a global punching bag because of fears that Silicon Valley has too much control over our daily lives. But in their legitimate efforts to keep people safe, officials across the European Union, United States and elsewhere are quickly falling into the same trap — creating a government surveillance network on the fly, with little oversight and almost no clarity about when it will be shut down.

People are growing increasingly skeptical about how Google, Amazon and Facebook collect reams of our personal data, often in opaque ways that are hard to decipher. So why shouldn’t governments come under the same scrutiny? Governments that have a track record of failing to keep such digital information safe, lack Big Tech’s technical expertise and will, for the most part, be beholden to themselves about when to call off their digital land grab.«

Här finns en intressant poäng. Även om företag som Google, Amazon och Facebook kan kritiseras för sin insamling av persondata – så har de i vart fall lärt sig mycket om hur detta kan skötas på ett någorlunda rimligt sätt. När regeringar runt om i världen nu tänker göra samma sak – då saknar de den erfarenhet och tekniska kompetens som finns hos de kommersiella plattformarna. Dessutom bestämmer de till stor del själva spelreglerna och omfattningen i tid. Plus att myndigheter ständigt tycks drabbas av läckor, intrång och slarv som leder till att känslig data sprids till obehöriga.

Inte minst bör vi fråga oss vilka som kommer att utveckla corona-apparna. Man kan anta att många länder väljer den enkla vägen och köper in tjänsten istället för att göra jobbet själva (vilket de ofta saknar kompetens för att göra). Vad är det då för företag man kommer att vända sig till? På denna marknad finns aktörer som uppvisat mycket begränsad respekt för människors privatliv – och sådana som samarbetar med underrättelseorgan, som till exempel amerikanska NSA.

Därför är det inte bara viktigt med öppenhet och transparens när det gäller hur apparna fungerar – utan även hur de tas fram och av vem.

»Unanswered questions abound. Who will have access to the data? Where will it be stored? Who decides when it’ll be deleted? These are the questions officials have been asking Big Tech for years. So it’s only right — even amid the current crisis — that policymakers should be explicit in their responses with their own efforts before they start vacuuming up information as if they’re the latest digital fad from Silicon Valley.«

Alla som genom åren granskat och kritiserat Big Data bör rikta samma uppmärksamhet mot vad deras regeringar nu håller på med. Och på sätt och vis är det värre när Big Government samlar in persondata än när Big Data gör det. När det gäller staten och myndigheterna, då kan informationen leda till tvångsåtgärder och inskränkningar i våra medborgerliga fri- och rättigheter – medan nätjättarnas intresse bara är att tjäna pengar.

Länk: National governments are joining the ‘Big Tech’ club »

Corona-kaos i Europaparlamentet – lagstiftningsarbetet bör pausas

Det går inte så bra för Europaparlamentet att arbeta på distans. Kaos är ett ord som känns passande, när man läser denna artikel hos Politico:

• EU Parliament struggles for influence due to coronavirus »

Detta är arbetsformer som är direkt demokratiskt ovärdiga. Lagstiftning är allvarliga saker, som kräver eftertanke och debatt under ordnade former.

Därför bör allt icke-akut arbete i parlamentet läggas på is tillsvidare. Till exempel gäller det den kontroversiella förordningen om terror-relaterat innehåll online, som vi berättat om i flera bloggsposter. (Länk 1 » | Länk 2 ») Att införa nätcensur och uppladdningsfilter är inte brådskande, även om EU-kommissionären Ylva Johansson tycker det.

Och det är inte bara Europaparlamentets ledamöter som har svårt att utöva sitt demokratiska uppdrag. Under dessa omständigheter är det omöjligt att hålla de möten, utfrågningar och konferenser som normalt sett är en del av den demokratiska processen. Om man rusar vidare med lagstiftningsarbetet trots detta – då utestänger man hela civilsamhället ur samtalet.

EU har uppenbara problem med sitt så kallade demokratiska underskott. Gör inte saken värre genom att stifta lagar utan ordentlig debatt och genomlysning.

EU-kommissionen vill att det corona-stängda Europaparlamentet godtar nya uppladdningsfilter

Se till att få tummen ur när det gäller förordningen om terror-relaterat innehåll online (TERREG/TCO). Det är budskapet från EU-kommissionär Ylva Johansson i ett brev till Europaparlamentet.

Mycket av EU:s lagstiftningsarbete har fått läggas åt sidan när all kraft nu fokuseras på corona-krisen. Europaparlamentets ledamöter är inte på plats, de flesta planerade sammanträden har skjutits upp och behandlingen av många ärenden har försenats.

Men EU-kommissionen menar att det finns saker som inte kan vänta. Till exempel EU-förordningen om terror-relaterat innehåll online. Så nu vill kommissionen att Europaparlamentet tar tag i frågan – oavsett om dess verksamhet är igång eller ej. Det kan lösas med onlinemöten, manar Ylva Johansson på i ett brev till ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Några egentliga sakliga skäl till varför det är så bråttom anger hon dock inte.

Här är några problem med förordningen:

  • EU:s ministerråd (medlemsstaterna) vill att terror-relaterat innehåll skall tas bort inom en timma. Europaparlamentet menar att det räcker med att säga att det skall ske så fort det är praktiskt möjligt.
  • Ministerrådet vill radera material även om det lagts upp i syften som utbildning, journalistik, konst eller forskning. Detta motsätter sig parlamentet.
  • Ministerrådet vill att en myndighet även skall kunna beordra borttagning av material i andra länder. Parlamentet menar att man måste gå via respektive lands myndigheter.
  • Ministerrådet kräver att nätets olika service providers skall åläggas att upptäcka, identifiera och blockera terror-relaterat innehåll. Parlamentet säger nej till de uppladdningsfilter detta skulle kräva.

Möjligen hoppas ministerrådet och kommissionen kunna köra över parlamentet om förhandlingarna stressas igenom online, istället för att beredas i vanlig ordning. Här sitter det kroatiska EU-ordförandeskapet i kommissionens knä. Om frågan däremot skjuts upp till efter sommaren blir det en fråga för det tyska ordförandeskapet – som faktiskt sägs vilja ha en del förändringar och förbättringar i texten.

Här skall man komma ihåg att de riktlinjer som nu slås fast kan komma att bli vägledande även för andra, framtida områden där EU anser att information bör blockeras eller censureras. Till exempel kan det bli vägledande för hur man tänker sig att hantera »hat och hot« på nätet i den kommande Digital Services Act. (Ärenden relaterade till upphovsrätt är delvis en annan sak och regleras i EU:s nya upphovsrättsdirektiv, som också kan komma att resultera i uppladdningsfilter.)

Länkar:
• MEP Patrick Breyer (PP, DE) ger en översikt vad gäller ministerrådets och parlamentets positioner »
• Video: Everything you need to know about the TCO regulation (TERREG) »
• EDRi: Terrorist Content Online Regulation: Time to get things right »
• EDRi: Open letter: Civil society urges Member States to respect the principles of the law in Terrorist Content Online Regulation »
• MEP Marcel Kolaja (PP, CZ) »
EU Terrorist Content Regulation Rights Sell-Out »
• TERREG: Ännu ett akut hot mot ett fritt och öppet internet »

Google tvingas betala fransk länkskatt

Även om mycket av den aktuella politiken gått i stå under corona-krisen, så finns det sådant som inte låter sig stoppas.

»France’s competition authority ruled on Thursday that Google must pay French publishing companies and news agencies for re-using their content.

The U.S. tech firm said it would comply with the French competition authority verdict, which followed a complaint by unions representing French press publishers.«

Trots det är hela idén att man skall tvingas betala för att länka och därmed leda trafik till andra siter helt absurd.

En risk är att Google nu kommer att teckna avtal med de stora franska mediehusen – och blockera alla andra, eftersom man inte kan teckna avtal med alla. Vilket de stora mediehusen säkert inte har något emot.

Reuters: France rules Google must pay news firms for content »

Moskva mer övervakat idag än på Sovjet-tiden

Moskva skall enligt uppgift ha 170.000 övervakningskameror. Tiotusentals av dem är kopplade till system för automatiserad ansiktsigenkänning.

Nu används de för att kontrollera att folket håller sig till den lockdown som gäller i staden. Enligt den länkade artikeln vågar folk knappt gå ut med soporna.

Det verkliga problemet i sammanhanget är att Ryssland inte längre är en demokrati, annat än på pappret. Den som sätter sig upp mot presidentmakten riskerar att råka illa ut. Demonstrationer slås ner. Journalister tystas och förföljs. Oppositionella fängslas.

Vilket säkert passar Putin som hand i handske. På samma sätt som automatiserad ansiktsigenkänning nu rullas ut av allt fler auktoritära regimer. Resultatet blir en aldrig tidigare skådad övervakningsstat, av närmast orwellska proportioner.

I demokratiska länder vill allt fler regeringar använda tekniken för att bekämpa brott och upprätthålla ordningen. I sammanhanget har corona-krisen givit dem en relativt trovärdig ursäkt för att rulla ut tekniken.

Frågan vi då måste ställa oss är om och hur tekniken kan missbrukas. Idag eller i morgon, med andra politiska ledare och kanske i ett mer auktoritärt klimat.

Därför känns det säkrare att avstå. Vilket knappast kommer att ske. Tendensen är att alla regeringar i alla länder rullar ut en allt mer omfattande övervakning.

• Aftonbladet: Vapnet mot ryssar som bryter karantän: Ansiktsigenkänning »

Domstol fortsätter förhandlingarna om utlämning av Julian Assange – trots att corona-lockdown hindrar hans kontakt med advokater

Computer Weekly rapporterar:

»District Judge Vanessa Baraitser says extradition proceedings will go ahead against Julian Assange, after his lawyers argued that the coronavirus lockdown means they cannot prepare their defence.«

Wikileaks grundare och chefredaktör Julian Assange sitter formellt sett fängslad för att ha brutit sin borgensförbindelse när han sökte asyl på Ecuadors ambassad i London. Att han sitter i ett högsäkerhetsfängelse hänger samman med att han begärts utlämnad till USA. Där är anklagelsepunkterna bland annat spioneri – på grund av delar av den information som Wikileaks publicerat genom åren.

»Lawyers for Assange argued on 7 April that they would not be able to prepare an adequate defence for Assange, with the coronavirus lockdown expected to continue well into next month.

Barrister Edward Fitzgerald, representing Assange, said his lawyers had been unable to communicate with their client or take instructions from Assange since before the lockdown.

“It is an exceptional situation we find ourselves in. We cannot do justice to Mr Assange if the case goes ahead in May,” he told the court.«

Detta är naturligtvis oacceptabelt, då det negativt påverkar Assanges tillgång till ett fullgott försvar och en rättvis rättegång.

Länk: Judge refuses to delay Assange’s extradition hearing over coronavirus pandemic »

Internationellt svep: Corona, demokratin, dataskydd, rätten till privatliv och det fria ordet

Corona-krisen har resulterat i ett antal initiativ för mobilspårning och appar för hälsostatus. Men också försök att utöka allmän övervakning, inskränkningar av nätets frihet och begränsningar av det fria ordet.

Här följer ett antal nedslag i vad som skrivits på nätet om saken de senaste dagarna. Först ut ett gemensamt uttalande från ett antal EU-länder, på det tyska utrikesministeriets hemsida:

»In this unprecedented situation, it is legitimate that Member States adopt extraordinary measures to protect their citizens and overcome the crisis. We are however deeply concerned about the risk of violations of the principles of rule of law, democracy and fundamental rights arising from the adoption of certain emergency measures. Emergency measures should be limited to what is strictly necessary, should be proportionate and temporary in nature, subject to regular scrutiny, and respect the aforementioned principles and international law obligations. They should not restrict the freedom of expression or the freedom of the press. We need to jointly overcome this crisis and to jointly uphold our European principles and values on this path. We therefore support the European Commission initiative to monitor the emergency measures and their application to ensure the fundamental values of the Union are upheld, and invite the General Affairs Council to take up the matter when appropriate.«

• Joint statement on the principles of the rule of law in times of Covid-19 »

EU:s Data Protection Supervisor efterlyser en gemensam EU-app för smittspridning istället för att varje land inför sitt eget system:

»Several countries are developing tracking apps, but privacy advocates warn of the dangers they might pose.

The European Data Protection Supervisor says a single EU app with strong data protection built in is the best solution to the coronavirus pandemic.

”We will not be able to solve it with national tools only,” he warned.«

• Coronavirus: Call for single EU tracking app with data protection »

Ett stort antal organisationer som arbetar med medborgarrätt och digitala rättigheter ger i ett gemensamt upprop sin syn på saken. Man ställer upp åtta krav och skriver även:

»Technology can and should play an important role during this effort to save lives, such as to spread public health messages and increase access to health care. However, an increase in state digital surveillance powers, such as obtaining access to mobile phone location data, threatens privacy, freedom of expression and freedom of association, in ways that could violate rights and degrade trust in public authorities – undermining the effectiveness of any public health response. Such measures also pose a risk of discrimination and may disproportionately harm already marginalized communities.

These are extraordinary times, but human rights law still applies. Indeed, the human rights framework is designed to ensure that different rights can be carefully balanced to protect individuals and wider societies. States cannot simply disregard rights such as privacy and freedom of expression in the name of tackling a public health crisis. On the contrary, protecting human rights also promotes public health. Now more than ever, governments must rigorously ensure that any restrictions to these rights is in line with long-established human rights safeguards.«

• Joint Civil Society Statement: States use of digital surveillance technologies to fight pandemic must respect human rights »

Liknande signaler kommer från Electronic Frontier Foundation, EFF:

• COVID-19 and Digital Rights

Xindex listar inskränkningar i pressens frihet i coronakrisens spår:

• Xindex världskarta »

Politico skriver om hur skyddet för persondata offras i krisens spår:

»The shift has been most pronounced in Europe, home of some of the world’s strictest privacy regulations, where national governments and EU leaders have told wireless carriers to hand over huge stores of data on people’s movements to help predict the virus’ spread. Poland’s government has gone even further, ordering people who may be infected to download a smartphone app that monitors whether they are complying with quarantine orders.

The situation is far murkier and ad-hoc in the U.S., where companies such as Google, mobile data businesses and a manufacturer of internet-connected smart thermometers have used their troves of granular information to track broad patterns such as the spread of Covid-19 or the effectiveness of social distancing. State and federal agencies are also teaming up with Silicon Valley to help triage potential patients, direct users to testing clinics and dole out information about the pandemic, raising hackles among privacy advocates about what will happen to the reams of data they collect along the way.«

• Privacy agenda threatened in West’s virus fight »

Även Privacy International oroas:

»In the rush to respond to Covid-19 and its aftermath, government and companies are exploiting data with few safeguards. PI is acting to ensure that this crisis isn’t abused.«

• Fighting the Global Covid-19 Power-Grab »

Slutligen den ibland något uppskruvade siten Zerohedge:

»People who have contracted the virus and have recovered, normally develop antibodies to fight the virus, could be their golden ticket to escape regions that have strict social distancing measures and or lockdowns.

Just imagine, immunity certificates granted by governments to people who have recovered or have developed resistance to the virus could be considered special passports that will allow them to freely travel across states, countries, and or the world — while everyone else remains hunkered down in their homes or doomsday bunkers. «

• ”Immunity Certificates” Are Coming – COVID-Survivors To Get ’Special Passports’ Enabling Return To ’Normalcy’ »

Samtidigt, i FN…

»The United Nations announced earlier this week that it is partnering with Chinese tech giant Tencent to facilitate an international campaign to mark the body’s 75th anniversary. But news of the partnership has raised questions about the security of Chinese tech, especially given Tencent’s role as a comprehensive surveillance tool for the Chinese state.

In a statement, the UN said that Tencent will provide “videoconferencing and digital dialogue tools” to hold “thousands of conversations online” for the anniversary campaign, which aims to “reach out to millions of people across the globe to listen to their thoughts.«

Länk: The UN is partnering with China’s biggest surveillance software company »