Vad för slags data samlar Facebook – och vad tycker användarna?

»Last week, Pew released the results of a survey investigating how users understand Facebook’s data collection practices and how they react when shown what the platform thinks it knows about them. The upshot is that 74% of users weren’t aware that Facebook assembles lists of their interests and traits. 88% of respondents were assigned “categories” for advertising, which could include racial or ethnic “affinities” and political leanings. 58% of those users were “not comfortable” with the company compiling that information.«

EFF: A Guided Tour of the Data Facebook Uses to Target Ads »

GDPR – skyddsängel eller monster?

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) blev kändis över en natt, när alla företag tvingades ta ansvar för de persondata de samlar in och lagrar – och alla användare med ett klick tvingades bekräfta att de frivilligt ger bort sin persondata. Reaktionerna blev mest gnäll.

Kritiken är fullt begriplig. Men intentionerna var goda. Jag såg själv delar av processen när jag jobbade i Bryssel. Tanken var att alla användare skall ha rätten till och kontrollen över sin persondata. Vilket omfattar »rätten att bli glömd« – som inte alls var till för att dölja spår på nätet, utan för att man skall »få tillbaka« sin persondata om man lämnar till exempel Facebook.

Sedan blev det som det blev när EU tröskade fram ny förordning. Än en gång tycks EU:s beslutsgång ha varit att först beslutar man, sedan debatterar man, därefter tar man reda på fakta. Som så många andra förordningar blev GDPR stor, ohanterlig, betungande och med bristande markkontakt.

Frågan är om GDPR över huvud taget är hanterlig.

Det kan vi kanske få reda på nu, tack vare den ihärdige österrikiske nätaktivisten Max Schrems.

Schrems har anmält ett antal större företag som strömmar underhållning för brott mot GDPR. Vad det handlar om är hur dessa företag hanterat en begäran om att få ut egna persondata. Svaret är: dåligt nog för att motivera anmälan av företagen i fråga. Vilket nu satt igång en process som kan sluta i böter på flera miljarder euro.

Utöver anmälan som sådan riktar detta ljuset mot den större frågan: Går det över huvud taget att leva upp till allt GDPR kräver och föreskriver?

Det är rätt uppenbart att GDPR, beaktad till sista bokstav, skulle göra vissa företags verksamhet i princip omöjlig. I vart fall på den europeiska marknaden.

Det som gör mig orolig är det syns ett mönster, att EU håller på att reglera sönder hela informations- och kunskapsekonomin. (Nu senast med ett missriktat direktiv om upphovsrätt.) Om detta fortsätter kommer så väl svenska IT-entreprenörer som utländska investerare att göra sina satsningar utanför EU. Det kan till och med uppstå en digital järnridå – om företag, plattformar och  tjänster på nätet väljer att blockera användare från EU. Helt enkelt på grund av vår överambitiösa, snåriga och verklighetsfrånvända lagstiftning.

Vilket skulle placera oss i internets bakvatten.

HAX

Läs mer: Max Schrems Files New Privacy Complaints That Seem To Show The Impossibility Of Complying With The GDPR »

Tänker kulturministern fortsätta jakten på fildelare?

Förra mandatperioden drev kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) en linje i fildelnings- och upphovsrättsfrågor som gick stick i stäv med sitt partis linje att »kopiering och fildelning för privat bruk ska inte vara straffbart«.

Nu har vi en ny miljöpartistisk kulturminister, Amanda Lind. Frågan är vad hon tycker, vilken linje hon tänker driva. Kommer jakten på fildelare att fortsätta? Kommer politiken att hänga sig fast vid en omodern och kontraproduktiv upphovsrätt? Eller är Lind reformist?

Och om hon är reformist – tänker hon i så fall stå upp mot Socialdemokraterna och Morgan Johansson?

Frågan är högst aktuell hu när EU är på väg att ta fram ett nytt direktiv om upphovsrätt. Kommer Amanda Lind att hålla fast vid det krav på en ny, reformerad upphovsrätt (PDF) som hennes parti ställt sig bakom i Europaparlamentet?

Regeringens position i upphovsrättsfrågan är inte minst viktig eftersom den får direkta konsekvenser vad gäller övervakning och internets frihet.

/ HAX

Jakten på fildelare ökar lavinartat

Antalet fall där Patent- och Marknadsdomstolen beslutat att begära ut IP-adresser i samband med misstänkt fildelning har ökat lavinartat. Från 5.673 år 2016 till 52.341 under 2018.

Flest uppgifter lämnar Telia ut (37.035), följda av Comhem (7.889), Telenor (6.761). Samtidigt har Bahnhof inte lämnat ut en enda IP-adress, helt enkelt för att de inte lagrar sådana uppgifter.

Läs mer – Utpressningsåret 2018: Antal drabbade tio gånger fler i Sverige än i USA »

Regeringsförklaringen: Mer övervakning

Sverige har fått en ny regering. I sin regeringsförklaring meddelade statsminister Stefan Löfven idag (S) bland annat följande:

  • Ny lagstiftning om datalagring överlämnas till riksdagen i närtid. 
  • Polisen ges rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats.
  • Oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner förbjuds.
  • Terroristlagstiftningen skärps.
  • Säkerhetspolisen ges möjlighet att läsa krypterad trafik.

Mer övervakning och kontroll, med andra ord.

En annan intressant punkt är att »En ny myndighet inrättas för att stärka det psykologiska försvaret mot bland annat påverkans­operationer.« Detta kan betyda lite vad som helst. Från att på riktigt försvara demokratin till något slags sanningsministerium.

Det skall också bli intressant att se vad »En oberoende institution för mänskliga rättigheter inrättas« innebär. Det kan bli något bra, men lika gärna en papperstiger eller ett politiskt verktyg.

Även punkten »Ett system med kronvittnen utreds« är intressant – då ett sådant system lätt kan missbrukas. (Rättssäkerhet är samtidigt en fråga som i princip lyser med sin frånvaro i regeringsförklaringen.)

Här finns med andra ord mycket att hålla ögonen på. Förmodligen ligger förslagen om ny datalagring och om hemlig dataavläsning i princip klara på Justitiedepartementet.

Länk: Regeringsförklaringen »

/ HAX

Goda nyheter: Artikel 11 & 13 har stött på patrull i ministerrådet

EU:s ministerråd har sagt nej till det senaste förhandlingsmandatet vad gäller det nya direktivet om upphovsrätt. Speciellt skall det ha varit artikel 11 (»länkskatten«) och artikel 13 (uppladdningsfiltret) som satt käppar i hjulet.

Glädjande nog är Sverige ett av de länder som sagt stopp och bildat en blockerande minoritet i ministerrådet. Det är oklart om regeringen drabbats av eftertankens kranka blekhet, fått en lidnersk knäpp eller om den reagerat på den växande opinion som vill stoppa artikel 11 & 13.

Hur som helst var det rätt sak att göra, vilket förtjänar beröm och uppmuntran. Låt oss rikta en tacksamhetens tanke till dem som dragit i rätt trådar bakom kulisserna.

Det är också möjligt att det rumänska EU-ordförandeskapet (som sitter första halvåret 2019) ofrivilligt lyckats sänka förhandlingsmandatet genom sin egen inkompetens. Till exempel har man framfört märkliga åsikter som att det är OK att ladda upp en meme på internet – men att den då bara får laddas upp / delas av den som gjort den. Vilket ju inte riktigt är hur internet fungerar…

Nu sägs måndagens trialog-förhandlingar vara uppskjutna tills vidare. Bollen är, med andra ord, fortfarande i spel.

Kanske viktigast av allt är att behandlingen av direktivet – med artikel 11 & 13 i fokus – är på väg att glida in i EU-valrörelsen (valet hålls den 26 maj). Om detta blir en valfråga, där de politiska partierna riskerar att förlora röster på impopulära beslut, då finns fortfarande en verklig möjlighet att plocka bort direktivets värsta delar – inom ramen för den vanliga demokratiska processen.

Slaget om artikel 11 & 13 är inte över. Men spelplanen har just förändrats till det bättre.

• Julia Reda, MEP (Pp): Copyright negotiations hit a brick wall in Council »
• Spiegel Online: Upload-Filter und Leistungsschutzrecht – Verhandlungen zur Urheberrechtsreform ausgesetzt »
• MAB: Upphovsrättsdirektivet åker på storstryk i ministerrådet! »
• Netzpolitik.org: EU-Urheberrechtsreform: Elf Länder auf letztem Meter gegen Uploadfilter »
• BoingBoing: The EU’s plan to impose mandatory copyright filters is on life-support and may die »

/ HAX

EU-länder datalagrar i trots mot EU-domstolen

Det är inte bara i Sverige som frågan om datalagring (lagring av data om alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner) hänger i luften. Ett flertal EU-länder tycks strunta i att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv – och att domstolen i senare fall sagt nej till datalagring i olika länder (däribland Sverige).

Frågan gäller dels att svepande massinsamling av data om alla kränker de mänskliga fri- och rättigheterna (rätten till privatliv). Dels handlar det om att medlemsstater gärna vill använda insamlad data för att lagföra bagatellartade brott, samtidigt som domstolen menar att denna data bara får användas för att utreda och bekämpa verkligt allvarlig brottslighet. Och dels är det en fråga om vem som skall få tillgång till insamlad data och hur.

EDRi sammanfattar:

This puts the European data retention situation at a stalemate. Member States refuse to even think of alternatives to their current blanket data retention regimes, but they cannot have blanket data retention, at least not legally, because the CJEU has ruled that it is illegal under EU law.

På Folk och Försvar-konferensen meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) att Sverige nu kommer att göra ett nytt försök att återinföra datalagringen i svensk lagstiftning. Vilket knappast går att göra om man samtidigt vill respektera EU-domstolens beslut.

EDRi: EU Member States willing to retain illegal data retention »

/ HAX

Inget sex på Facebook

Facebook har flyttat ribban vad gäller sex ytterligare. EDRi rapporterar:

Sometime in late 2018, Facebook quietly added “Sexual Solicitation” to its list of “Objectionable Content”. Without notifying its users. This is quite remarkable, to put it mildly, as for many people sex is far from being a negligible part of life.

Ur de nya användarvillkoren:

“Content that includes an implicit invitation for sexual intercourse, which can be described as naming a sexual act and other suggestive elements including (but not limited to):
– vague suggestive statements such as: ‘looking forward to an enjoyable evening’
– sexual use of language […]
– content (self-made, digital or existing) that possibly portrays explicit sexual acts or a suggestively positioned person/suggestively positioned persons.
Content in which other acts committed by adults are requested or offered, such as:
– commercial pornography
– partners that share fetishes or sexual interests”

»Att nämna en sexuell handling« känns som en överdrivet pryd begränsning. EDRi sågar:

Facebook boasts about connecting people, but in reality, the company increasingly frustrates our communication. There’s no question that such vaguely formulated rules combined with automated content filters will lead to more arbitrary censoring. But what this incident illustrates, more than anything, is that Facebook is thwarted by the scale at which it operates, and chooses to offload the cost of scale, namely arbitrary censorship and diminished freedom of expression, onto European users. It’s inconceivable that new legislation passed in the US means that in many European countries, if not all, one consenting adult can no longer ask another consenting adult if they want to have sex. Or, for that matter, get in touch with other people over shared fetishes or fantasies, or exchange information about safe sex.

EDRi: We can no longer talk about sex on Facebook in Europe »

Artikel 11 & 13: Försöker Europaparlamentet lura folket?

Klockan tickar. På fredag (18/1) spikar EU:s ministerråd sitt senaste förhandlingsmandat om det nya direktivet om upphovsrätt. Och på måndag (21/1) hålls de avslutande förhandlingarna mellan EU:s institutioner. Läget är låst och allt talar för att artikel 11 (»länkskatten«) och artikel 13 (uppladdningsfiltret) kommer att stå kvar i texten.

Samtidigt pågår en kamp om verklighetsbilden. I en Q&A på sin hemsida försöker Europaparlamentet tona ner vad som är på gång. Mike Masnick på Techdirt har granskat dess påståenden. Och han går rakt på kärnfrågan… »in a bit of hilarious theater, the agreement says it does not require filters… but there is literally no way to comply with the law without filters«.

I sin genomgång visar Masnick hur det nya direktivet blir ett hinder för nya media, nya medborgarjournalister och nya kulturskapare – och att Europaparlamentet bara bryr sig om de som är etablerade, det vill säga Big Media och Big Entertainment.

There is no evidence at all that ”online platforms and news aggregators are reaping all the rewards.” That is a complete and total myth. What JURI is really talking about are exactly two platforms: Google News and YouTube. Google News doesn’t run any ads in most locations, so it’s not ”reaping all the benefits,” it’s sending lots of traffic to news sites. For free. YouTube, meanwhile, is paying out tons of money to artists who choose to put their music on the site, and has already instituted the most advanced filter of its kind to stop infringement (and it’s terrible).

Europaparlamentet påstår vidare att det nya direktivet inte skapar några nya rättigheter för artister och journalister. Masnick kontrar:

This is so misleading that it’s extremely close to being an outright lie. It does not create any new rights for ”artists and journalists.” But it absolutely does create massive new rights for ”record labels and news publishers.” Notice how that’s different? This is a pretty amazing scam by JURI, though, to first argue this is about helping artists and journalists, then claiming it creates no new rights for them, while ignoring that it does create those new rights for the gatekeepers who have a long history of screwing over musicians and journalists.

Europaparlamentet påstår att direktivet inte skapar några nya skyldigheter för onlineplattformar och nyhetsaggregatorer, utan att man bara upprätthåller existerande regler. Masnick:

This is an outright lie. It creates massive new obligations for online platforms — including having to license works that their users upload (which has never been required before) or to install expensive, faulty, censorship filters. There is nothing in there about ”better respecting obligations.” It is creating huge new obligations. Obligations that will be impossible for nearly every internet platform to meet.

Parlamentet påstår att det som idag är lagligt och tillåtet att dela kommer att fortsätta vara lagligt och tillåtet att dela. Vilket tyder på att de folkvalda inte förstår vad de sysslar med. Masnick, igen:

This, too, is incredibly malicious and deceptive. Yes, what is currently legal for users to share will remain legal. But no online platform will allow for it, because of the massive legal liabilities created by this Directive.

Så där fortätter det. Europaparlamentets påståenden – på dess officiella hemsida – plockas isär ett efter ett. De är i bästa fall bara varm luft, i värsta fall ett försök från de folkvalda och deras funktionärer att missleda allmänheten. Listan är besvärande lång.

Läs själv och bilda dig en uppfattning:
• Techdirt: EU Parliament Puts Out Utter Nonsense Defending Copyright Directive »
• Europaparlamentet: Q and A on the draft digital copyright directive »

Sammanfattningsvis står sig kritiken mot detta nya direktiv. Artikel 11 (»länkskatten«) kommer att skada den öppna demokratiska debatten och att göra livet svårt för små publicister. Artikel 13 (uppladdningsfiltret) kommer att leda till censur på lösa grunder, till att de olika plattformarnas villkor kommer att ändras på ett sätt som drabbar internets frihet, till granskning och analys av allt alla lägger upp – samt till att makten över det fria ordet flyttas från lagarna och domstolarna till nätjättar som Facebook och Google.

Detta måste stoppas!

/ HAX