Oppositionsledaren första offret för Singapores lag mot falska nyheter

Techdirt:

»Singapore’s new ”fake news” law has been deployed for the first time. The law the government is using to expand domestic surveillance and minimize dissent is definitely doing the latter. Bhavan Jaipragas reports the initial recipient of a ”fake news” citation is none other than opposition leader Brad Bowyer.«

Länk: Singapore Government Tests Out Its Fake News Law Against An Opposition Party Leader »

När staten säger att du ägnar dig åt fake news

Tänk dig att du avslöjar något missförhållande som har med politiker eller staten att göra.

Tänk dig sedan att staten stämplar ditt avslöjande som falska nyheter. Inte för att dina uppgifter är fel. Utan för att det stör makthavarna att du rapporterar om saken.

Tänk dig därefter att staten har stiftat lagar som gör det olagligt för sociala media att rapportera om sådant som staten anser vara fake news. Vilket leder till att ditt avslöjande inte får den spridning det borde ha.

Denna dystopi är redan verklighet i länder som Ryssland, Singapore och Frankrike. Många skulle vilja se ett liknande system på EU-nivå. Och i en del länder används istället etiketten »näthat« för att hindra att obekväm information sprids – hur korrekt, relevant och av allmänintresse den än må vara.

Det är så det blir när makten känner sig hotad av fri information. Vilket makten alltid gör, även i till synes demokratiskt anständiga länder. Detta är dock en aspekt som ytterst sällan diskuteras när drevet går mot sociala media och nätbaserade informationskanaler.

Därmed inte annat sagt än att det finns falska nyheter och näthat. Men det uppstår problem när detta används som ursäkt för att stoppa information och analys som är av allmänintresse. Vilket sker allt oftare.

Länk: When the Government Says You’re Fake News »

Singapore: Regeringen inför orwellsk lag för onlinemedia

Singapore har just infört en långtgående och problematisk lag som slår mot medias och internets frihet.

Regeringen – eller enskilda ministrar – skall kunna tvinga onlinemedia att införa »rättelser« vad gäller sådant som makthavarna anser vara »felaktiga« nyheter. Vilket torde vara varje politikers våta dröm.

Techcrunch skriver…

Beyond media, the flex also extends to social media. According to the law, those found to be “malicious actors” face a fine of up to SG$50,000 ($37,000) or five years in prison for their content. If posted using “an inauthentic online account or a bot,” the fine jumps to a maximum of SG$100,000 ($74,000) or a potential 10-year jail term. Platforms like Facebook and Twitter face fines of up to SG$1 million ($740,000) for their role in such situations.

Vad man i praktiken gör är att skapa ett filter för yttrandefrihet, under det styrande partiets kontroll.

Länk: Singapore passes controversial ‘fake news’ law which critics fear will stifle free speech »