Upphovsrättsdirektivet: EU-kommissionen på väg att svika sina löften om artikel 17 och uppladdningsfilter?

I sommar skall EU:s nya upphovsrättsdirektiv vara implementerat i medlemsstaternas lagstiftning. Oredan är stor – speciellt när det gäller den kontroversiella artikel 17 (tidigare artikel 13) som kommer att tvinga fram uppladdningsfilter.

Det hela kompliceras av att Polen har tagit artikel 17 till EU-domstolen. Från domstolen kommer nu besked om att generaladvokatens yttrande över fallet – som var tänkt att presenteras nu på torsdag – skjuts fram tre månader.

Skälet till detta är att domstolen väntar på EU-kommissionens riktlinjer för implementering av direktivet i allmänhet och artikel 17 i synnerhet. Några sådana riktlinjer har dock inte setts till, trots att det bara är två månader kvar tills direktivet skall vara lag i medlemsstaterna.

Communia rapporterar:

»While the Commission has been hinting at the imminent release of the guidance for a few months now, the timing indicates that the Commission precisely wanted to avoid giving the Advocate General time to study the guidance. This does not bode well for the fundamental rights safeguards the Commission is planning to present. Signals are mounting that the delays are the result of intense behind-the-scenes political wrangling aimed at undermining the user rights safeguards to be included in the guidance.«

Nu har 21 organisationer som arbetar med nätfrågor skrivit ett öppet brev. Åter till Communia:

»The letter urges the Commission “not to weaken its guidance through open ended exception clauses that seem to benefit particular rightsholders at the expense of users’ fundamental rights” and stresses that “strong ex-ante fundamental rights protections are necessary to meet the obligation of result to protect users’ fundamental rights.”

The letter further highlights the fact that, by issuing guidance that substantially diverges from the position taken before the CJEU, the Commission would indicate that it is ultimately lacking the political will to ensure that the required fundamental rights protections will be included in national implementations of the directive.«

I utkastet till riktlinjer (som presenterats för domstolen) har man givit intryck av att man tänker respektera användarnas rättigheter. Tanken var att garantera att garantera att medlemsstaterna bara blockerar uppladdningar som uppenbart bryter mot upphovsrätten. Det vill säga att man gör undantag för memes, satir, kritik, samhällsdebatt m.m. Detta togs dock inte emot väl av upphovsrättsindustrin och medlemsstater som Frankrike. Sedan dess är det tyst från kommissionens sida.

»Almost half a year later the guidance is still nowhere to be seen. Yesterday Commissioner Thierry Breton informed members of the CULT committee of the European Parliament that the guidance would be presented “within the next weeks”, but refused to answer a direct question from MEP Marcel Kolaja if the guidance would “defend the legal interpretation that the Commission held before the CJEU, according to which only manifestly infringing content may be blocked?”.«

På det hela taget verkar det som om kommissionen är på väg att backa från de garantier som man tidigare givit – och att man försökt föra EU-domstolen bakom ljuset.

Vilket är precis vad vi som kritiserat upphovsrättsdirektivet varnat för. Artikel 17 – som kommer att leda till uppladdningsfilter – är helt enkelt inte förenlig med rimliga rättigheter för användarna. Den är i praktiken ogenomförbar utan att inskränka internets frihet och öppenhet på ett oacceptabelt sätt.

Extra surt är detta eftersom upphovsrättsdirektivet antogs med hårfin majoritet i Europaparlamentet. Till råga på allt fälldes avgörandet av en handfull ledamöter som efteråt meddelat att de röstade fel.

Från den svenska regeringens sida syns inga livstecken i frågan – trots att upphovsrättsdirektivet skall vara svensk lag senast den 1 juli i år.

Communia: Open letter on Article 17 – Is the Commission about to abandon its commitment to protect fundamental rights? »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.