Så gjorde NSA vår IT-infrastruktur mindre säker

Klicka här för att visa innehåll från YouTube

Staden Baltimore är lamslagen av ett datavirus. Som utvecklades av den amerikanska underrättelse- och övervakningsmyndigheten NSA.

Youtube: American towns under cyberattack from an NSA-built software »