Rädda den digitala brevhemligheten!

Skall man reagera när våra mänskliga rättigheter inskränks? Eller tänker vi vänta tills det är för sent?